Penyelenggaraan MUSDA dimaksudkan untuk memelihara tradisi dan kelangsungan organisasi IAI Jakarta sebagai organisasi profesi arsitek.Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah rapat pleno anggota sebagai lembaga tertinggi organisasi tingkat daerah, yang diselenggarakan satu kali setiap tiga tahun sesuai dengan masa kepengurusan.MUSDA bertujuan : 1. Mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus 2009-20122. Menetapkan arah organisasi untuk periode mendatang yang dirumuskan melalui siding komisi-komisi3. Memberi mandat kepada Ketua/Formatur Pengurus